„Blockchain“ technologijos medicinos srityje ir sveikatos priežiūroje: naudokitės šiandien ir jos galimybes ateityje

„Blockchain“ technologija apie ją buvo kalbama jau kurį laiką. Pastaraisiais metais ji užvaldė įvairias pasaulio pramonės šakas, tuo pačiu sukurdama daug ažiotažo, įskaitant sveikatos priežiūrą.

Pažvelkime, kaip veikia „Blockchain“ technologija. „Blockchain“ iš esmės yra decentralizuota sistema, kuri sandorių įrašus saugo tarpusavyje sujungtuose blokuose. Čia atsiranda “kalnakasiai” (miners) ir kriptografija.

Yra daug būdų, kaip „Blockchain“ technologijos naudojimas sveikatos priežiūros srityje gali duoti teigiamų rezultatų visai pramonei. Šiame tekste apžvelgsime technologijų naudojimą ir tai, kaip ji susipina su sveikatos priežiūra.

„Blockchain“ technologija sveikatos priežiūros srityje: kas tai yra?

„Blockchain“ technologija gali išspręsti daugelį problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria sveikatos priežiūros pramonė. Šios problemos yra susijusios su medicininiais duomenimis (saugumu, sąveikumu, prieinamumu), medicininiais tyrimais, klinikiniais tyrimais, medicinos tiekimo grandine ir vaistų vientisumu. Šios problemos kamuoja net aukščiausias sveikatos priežiūros įmones.

„Blockchain“ gali atnešti naujų vėjų ir perversmą sveikatos priežiūroje, farmacijoje dėl savo sugebėjimo užtikrinti precedento neturintį duomenų efektyvumą. Be to, tai užtikrina prieigos prie duomenų lankstumą, sujungimą, skaidrumą ir saugumą. Šiame tekste pamatysite, kad technologijos ir sveikatos priežiūra gerai dera. Išsiaiškinkime, kaip pramonė gali pasinaudoti „Blockchain“ technologiniais sprendimais.

Pagrindinės sveikatos problemos šiandien

Medicininių įrašų problema sveikatos priežiūros sektoriuje

Šiuo metu dauguma gydymo įstaigų naudoja pasenusius ir nepatogius medicinos duomenų tvarkymo metodus. Tai apima įvairius e. Sveikatos įrašus, receptinių vaistų duomenis, draudimo informaciją, pacientų sveikatos duomenis. Realiai visą šiandieninę E – sveikatos sistemą Lietuvoje. Netinkamas duomenų tvarkymas turi įtakos pacientų gydymui, taip pat minėto gydymo greičiui. Padėtį pablogina tai, kad dauguma sveikatos priežiūros sektoriaus medicinos įstaigų turi savo medicinos duomenų saugojimo ir prieigos metodus.

Ši praktika sumažina medicinos įstaigų, draudimo paslaugų teikėjų ir pacientų skaidrumą. Jie atveria vietą rimtoms ir net mirtinoms medicinos klaidoms. Šios klaidos yra pagrindinė širdies ligų ir vėžiu sergančių pacientų mirties priežastis JAV. Įsivaizduokite, kas vyksta šalyse, kuriose nėra taip gerai išvystytos infrastruktūros kaip JAV?

Paciento medicininiai duomenys yra platinami daugelyje medicinos įstaigų, draudimo paslaugų teikėjų ir gydytojų. Šiandien paciento medicininiai įrašai ir istorija yra tarsi galvosūkiai. Dėl tokio duomenų maišymo prarandamas vientisumas ir tikslumas. Tai ypač pasakytina apie vaistų receptus, sveikatos receptus ir diagnostiką. Visi šie veiksniai turi įtakos tinkamam gydymui.

Sunkumai renkant tinkamus pacientų duomenis kartais netgi gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. Šiuo metu nėra universalaus duomenų saugojimo metodo, taip pat nėra nustatytų atitinkamų standartų. Čia „Blockchain“ ir sveikatos priežiūra gali susivienyti, kad pagerintų sveikatos priežiūros programas.

„Blockchain“ medicininių duomenų galimybės

„Blockchain“ technologijos naudojimas sveikatos priežiūros srityje gali pakeisti duomenų valdymą. Ši technologija gali padaryti keitimąsi medicininiais duomenimis efektyvesnius, saugesnius ir skaidresnius visame sveikatos priežiūros sektoriuje.

„Blockchain“ technologija gali padėti nustatyti „Blockchain“ medicininius įrašus. Tai pašalina nereikalingas administracines išlaidas ir taip pat leidžia tinkamai panaudoti sveikatos duomenis. Be to, naudojant technologiją, gali sumažėti poreikis kreiptis į įvairius tarpininkus, kurie prižiūrėtų keitimąsi gyvybiškai svarbiais sveikatos duomenimis.

Kaip minėta anksčiau, vieno paciento medicininiai duomenys gali būti suskirstyti į daugelį įstaigų, priežiūros paslaugų teikėjų ir draudimo paslaugų teikėjų. Tai reiškia, kad visa paciento ligos istorija dažnai būna neryški arba neišsami. Skaitmeniniai medicininiai įrašai, saugomi „Blockchain“, galėtų padėti sveikatos priežiūros sektoriaus skirtingoms šalims sudėti visas sveikatos duomenų puzlės dalis. Taigi duomenys apie kiekvieną pacientą, jų išrašyti receptai, baigtas gydymas, naudojamos priemonės ir kita informacija visada būtų atnaujinami ir įsisavinami visiems dalyvaujantiems procese. Dažnas atvejis, kad ligoninės neturi duomenų apie paciento paskirtą buvusį gydymą, todėl iškyla daug niuansų.

Tai galėtų labai palengvinti pagrindinį sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų darbą – užtikrinti veiksmingą, savalaikį ir tinkamą pacientų gydymą. Naudodami „Blockchain“ technologiją sveikatos priežiūros srityje, gydymo paslaugų teikėjai visada turėtų išsamų bet kurio paciento medicininio įrašo vaizdą. Svarbu prisiminti ir suprasti, kad „Blockchain“ ir sveikatos priežiūros ekosistemoje visi ankstesni sveikatos duomenys yra nekintami ir visi šių duomenų pokyčiai yra matomi.

Tinkamas medicininių duomenų valdymas yra vienas iš pagrindinių „Blockchain“ ir sveikatos priežiūros privalumų. Gali būti pašalinta daug sveikatos priežiūros pramonei įtakos turinčių problemų, tokių kaip sąveikumas, duomenų pildymas, sukčiavimas ir net duomenų praradimas nelaimės metu.

Tikrai verta paminėti, kad „Blockchain“ technologija gali padaryti stebuklus atkūrimo po nelaimės požiūriu. Kadangi sveikatos duomenys nebūtų saugomi vienoje vietoje, nebūtų pagrindinio gedimo taško. Jei kuri nors medicinos įstaiga žlugtų dėl žemės drebėjimo, gaisro, potvynio, asteroidų smūgio ar bet kokios kitos stichinės nelaimės (galime drąsiai minėti apie užlietus Vilniuje E sveikatos serverius) – sveikatos duomenys būtų saugūs.

Gebėjimas užtikrinti sveikatos duomenų saugumą yra labai svarbus dalykas teikiant tinkamas medicinos paslaugas. Prieiga prie tinkamų medicininių duomenų užtikrina, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai galėtų tinkamai diagnozuoti. Tai dar labiau sustiprina tai, kad kai bet kokie duomenys pasiekia „Blockchain“, bet kokie jų pakeitimai tampa beveik neįmanomi. Verta paminėti, kad medicininiai duomenys gali būti saugomi „Blockchain“ iš įvairių šaltinių, tokių kaip paciento dokumentai, nešiojami drabužiai, nešiojamieji prietaisai, laboratorijos, EMR ir kt. „Blockchain“ sveikatos priežiūrai gali padėti sumažinti medicinos įmonių išlaidas.

Dar viena puiki sritis sveikatos priežiūros sektoriuje, kur „Blockchain“ ir sveikatos priežiūra gali matyti bendrą vaizdą, yra vaistų atsekamumas – ne tik receptinių, bet ir suklastotų vaistų atsekamumas. Visi į „Blockchain“ įvesti duomenys yra nekeičiami ir žymimi laiku. Tai sumažina galimybę suklastotiems vaistams patekti į juodąją rinką, be netinkamo recepto naudojimo.

Žemiau yra keletas „Blockchain“ technologijos naudojimo sveikatos priežiūros pramonėje pranašumų.

Dabartinės problemos„Blockchain“ sveikatos priežiūros galimybės
Sveikatos duomenų tikslumasNėra universalių sveikatos įrašų apie sveikatos duomenis. Įstaigos tvarko savo įrašus. Tai turi įtakos gydymo kokybei, kurią pacientai gali (arba negali) gauti.„Blockchain“ ir sveikatos priežiūros derinys gali suteikti prieigą prie „Blockchain“ medicininių įrašų. Gydymo tikslumą galima žymiai pagerinti.
Sveikatos duomenų sąveikaMažas sąveikumas sveikatos priežiūros duomenų požiūriu. Informacija perkeliama iš paciento į globėją, įstaigą į įstaigą, draudimo teikėją į draudimo teikėją.Skaitmeniniai medicininiai įrašai, paremti „Blockchain“ technologija, gali būti lengvai naudojami bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje. Nepriklausomai nuo minėto objekto vietos.
Sveikatos duomenų saugumasBe to, sveikatos duomenys gali būti lengvai pakeisti ar pakeisti sukčiavimo tikslais. Be to, duomenys gali būti prarasti dėl stichinių nelaimių ar klastojimo, ar tiesiog žmonių nekompetencijos ir biurokratijos. „Blockchain“ saugomi duomenų įrašai yra nekeičiami (nepakeičiami įvedus). Tai sumažina duomenų vagystės ar netinkamo tvarkymo riziką. „Blockchain“ sveikatos duomenys yra apsaugoti nuo žalos, atsiradusios dėl stichinių nelaimių, nes nėra pagrindinio gedimo taško.
Sveikatos duomenų tvarkymo išlaidosPerteklinės lėšos ir laikas skiriami netinkamai tvarkomų ir nesutvarkytų ligoninių įrašų duomenų bazių tvarkymui.„Blockchain“ architektūros duomenys yra gerai saugomi ir juos bet kuriuo metu gali lengvai pasiekti atitinkamos šalys.
Receptų (vaistų) atsekamumasKlaidingų ar netinkamai naudojamų klinikinių receptų gausu. Padirbtus vaistus sunku atskirti nuo autentiškų. Tai gali pakenkti paciento sveikatai.„Blockchain“ duomenys yra nepakeičiami. Pridėjus viską, kas susiję su receptų išdavimu ar vaistų siuntimu, gamyba ir pan., Nebeįmanoma pakeisti. Teigiamas poveikis suklastotų/netinkamai išrašytų receptų ir vaistų apyvartos mažinimui yra akivaizdus.

„Blockchain“ naudojimo atvejai sveikatos ir medicinos priežiūros sektoriuje

„Blockchain“ technologijos naudojimas sveikatos priežiūros srityje pirmiausia susijęs su duomenų valdymu. Dėl technologijos pobūdžio ji gali padėti pagerinti visą sveikatos priežiūros IT pramonę, be to, palengvina greitesnę prieigą prie duomenų ir visuotinės sąveikos.

Sveikatos priežiūros duomenų naudojimas ir kaip jie gali būti naudingi naudojant „Blockchain“ technologiją

Pagrindinės „Blockchain“ ir sveikatos priežiūros kryptys sutelktos į sveikatos duomenis ir kaip paskirstyta technologija gali būti naudinga ir duoti didelę naudą sektoriui. Patikrinkime tam tikrus, taip vadinamus, “skausmo taškus”, kurie kamuoja pramonę, ir pažiūrėkime, kaip „Blockchain“ gali padėti.

–Medicininių (sveikatos) duomenų tvarkymas
Įvairiose įstaigose paciento medicininiai duomenys gali skirtis. Kiekvieną kartą, kai pacientas patenka į naują kliniką, jam sukuriama medicininė kortelė ir ji saugoma konkrečioje įstaigoje. Šie duomenys paprastai yra neišsamūs visuomenei ir yra užpildyti informacija, kurią užfiksavo atitinkamos įstaigos darbuotojai. Tai reiškia, kad kitų įstaigų medicinos specialistai turi sukurti naujas pacientų duomenų korteles. Dažniausiai naujai pridėta informacija yra perteklinė, todėl eikvojamas laikas, o tai yra labai didelis minusas sveikatos priežiūros srityje. Taip pat svarbu pažymėti, kad daugeliui atvejų konkretiems gydytojams reikia konkrečių duomenų.

„Blockchain“ ir sveikatos priežiūra gali lengvai sutvarkyti duomenų valdymo problemas. Ši technologija gali sukurti „Blockchain“ medicininius įrašus, pasiekiamus ir identiškus visame pasaulyje debesyje, naudodami „DevOps“ paslaugas. Jei reikia, pacientai visada galėjo turėti prieigą prie savo sveikatos ir gydymo įrašų, taip pat gydytojai. „Blockchain“ naudojimas medicininiams įrašams yra arčiau mūsų, nei atrodo.

–Klinikiniai tyrimai
Sveikatos priežiūros sektoriuje atliekami klinikiniai tyrimai, siekiant nustatyti tam tikrų gydymo būdų veiksmingumą, galutinis tikslas – išgydyti ar iš dalies išgydyti tam tikrą ligą. Šių bandymų metu mokslininkai įrašo ir saugo duomenis apie bandymų rezultatus, individualią statistiką, pacientų ataskaitas ir kitus veiksnius. Vienas klinikinis tyrimas gali duoti daug duomenų, kuriuos gali būti gana sunku sekti. Be to, šiuos duomenis gali pavogti, sugadinti, paslėpti arba, kaip minėta anksčiau, ištrinti dėl stichinės nelaimės. Taip pat nėra neįprasta, kad tyrėjai čia ir ten sugadintu duomenis, kad įrodytų esmę.

Čia mums pasitarnautu „Blockchain“ ir sveikatos priežiūros modelis: naudojant technologiją galima patvirtinti tikrąjį bet kurio dokumento autentiškumą. Kaip jau žinote, „Blockchain“ duomenys yra nekintami, tai reiškia, kad nėra vietos klaidžiojimui. Taigi klinikinių tyrimų metu užfiksuoti duomenys visada gali būti patvirtinti dėl autentiškumo, o tyrėjai, farmacijos įmonės ir įstatymų leidėjai gali būti tikri dėl duomenų tikslumo. „Blockchain“ technologija galėtų įnešti didesnį klinikinių tyrimų skaidrumą ir atskaitomybę. Tas pats pasakytina apie visus sveikatos priežiūros sektoriaus aspektus.

–Medicininių vaistų atsekamumas
Piktnaudžiavimas ir klastojimas yra didžiulės problemos. Įmonės, susijusios su sveikatos priežiūros sektoriumi, dėl padirbtų vaistų netenka milžiniškų lėšų. Šie netikri vaistai taip pat gali nužudyti pacientus. Piktnaudžiavimas receptiniais vaistais taip pat yra gana didelė problema.

„Blockchain“ ir sveikatos priežiūros srityje duomenys yra nekeičiami, todėl tampa gana lengva atpažinti nesąžiningą veiklą, taigi ir tikrus netikrų receptus, taip pat narkotikų šaltinį. Naujos „Blockchain“ technologijos leidžia efektyviai sekti tiekimo grandinę ir lengvai sekti vaistus bei receptus. Sveikatos priežiūros „Blockchain“ įmonės, tokios kaip „MediLedger“ ir „BlockMedx“, stengiasi užkirsti kelią suklastotiems vaistams. Be medicinos vaistų tiekimo grandinės procesų tobulinimo, pastarųjų siūloma technologija taip pat prieinama neišsivysčiusioms šalims.

–Paslaugų srauto stebėjimas
Yra daug problemų, susijusių su paslaugų srautu sveikatos priežiūros sektoriuje, ypač draudimo ir sukčiavimo medicinoje, pretenzijų ir aukų. Draudimo sukčiavimas gali išsiplėsti iki milijardų dolerių. Medicininis sukčiavimas, pvz., Nepakankamas ar per didelis gydymas, gali pareikalauti gyvybių ir taip pat prarasti milijardus. Aukos medicinų kampanijų gali atsidurti netinkamose rankose ir dažnai nukenčiamos per prastą skaidrumą. Dėl neefektyvaus sveikatos duomenų saugojimo būdo prarandama daug lėšų bandant išsiaiškinti suteiktą gydymą, gautą priežiūrą, kas ir kada.

„Blockchain“ technologija gelbsti. Visų įvykių autentiškumas gali būti įvertintas – nuo draudimo išmokų iki suteiktos priežiūros. Yra net „Blockchain“ paleidimas, vadinamas „Alisa“, kuris stengiasi padidinti labdaros veiksmų skaidrumą. „Blockchain“ technologija, IT kūrimas, įskaitant tvirtas programinės įrangos testavimo paslaugas, yra būdas pagerinti sveikatos priežiūros sektorių.

–Atsiskaitymas
Sudėtingi sveikatos priežiūros srityje perduoti duomenys gali sukelti tyčinių ir netyčinių finansinių nesėkmių. Sukčiavimas atsiskaitymo metu tapo gana rimta problema. Dabartiniai šios srities procesai yra nepakankami aptikti sukčiavimo atvejus. „Blockchain“ sveikatos priežiūros srityje šiandien gali padėti pagerinti atsiskaitymo auditą ir saugumą, taip pat skatinti mokėjimų apdorojimą ir atsiskaitymo efektyvumą bei užkirsti kelią akivaizdžioms vagystėms.

–IoT sveikatos priežiūros srityje
Lovų užimtumas skubios pagalbos skyriuose, nuotolinis ir tikslus sveikatos, inventoriaus, pacientų, darbuotojų ir medicinos prietaisų prieinamumo stebėjimas – minėtų daiktų sekimas yra geresnis naudojant „Blockchain“ sveikatos priežiūros ir aplikacijoje ar sistemoje daiktų internete (IoT – Internet of things).

Kaip akivaizdu, sveikatos priežiūros srityje yra daug „Blockchain“ privalumų. „Blockchain“ suteiktas pasitikėjimas leistų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams būti tikram, kad medicinos prietaisai yra prieinami, kai to reikia. Gydytojams taip pat būtų lengviau sekti pacientus ir reaguoti į su sveikata susijusius įvykius per atstumą. Temperatūrą pacientų kambariuose, lovų naudojimą ir tiekimo prieinamumą galima pagerinti susipynus „Blockchain“ ir sveikatos priežiūrai.

„Blockchain“ technologijos diegimas sveikatos priežiūros srityje turi daug naudos. Per pastaruosius kelerius metus „Blockchain“ technologija vis labiau populiarėjo antraštėse, todėl yra daug pirmaujančių „Blockchain“ įmonių, užsiimančių sveikatos priežiūra. Greičiausiai yra daugiau „Blockchain“ sveikatos priežiūros naudojimo atvejų, nei manėte.

Populiariausios „Blockchain“ įmonės, kurios stengiasi įvesti perversmą sveikatos priežiūrą

Geriausios „Blockchain“ įmonės sveikatos priežiūros srityje

2018 metais „Blockchain“ sveikatos priežiūros pradedančiųjų surinktos lėšos viršijo 1 milijardo dolerių ribą. Akivaizdu, kad „Blockchain“ naudojimas sveikatos priežiūros srityje sparčiai auga. Pažvelkime į kai kurias pirmaujančias kompanijas.

  • Guardtime“: „Blockchain“ sveikatos priežiūros startuolis, įsikūręs ne tik Estijoje ribų. Naudodama kriptografinį šifravimą, bendrovė siekia milijonų estų apsaugoti jautrią jų informaciją apie sveikatą. „Guardtime“ dabar nori pristatyti savo patentuotą technologiją į Jungtinius Arabų Emyratus.
  • MedRec“: naudoja „Blockchain“ technologiją, kad užtikrintų medicinos istorijos supratimą ir skaidrumą.
  • Cyph MD“: „Blockchain“ sveikatos priežiūros platforma, skirta saugiai skaitmeninei tapatybei kurti ir sveikatos priežiūros įstaigoms bei paslaugų teikėjams užtikrinti saugius ryšio kanalus.
  • Gem“: „Gem Health Blockchain“ prasidėjo Kalifornijoje. GEM tikslas yra sujungti atjungtus duomenų rinkinius vienoje vietoje. Bendrovė tai daro naudodama savo „Blockchain“ varomą platformą „GemOS“.
  • „Chronicled“: sujungia „Blockchain“ su daiktų interneto sistemomis (Iot), kad pagerintų tiekimo grandinės atskaitomybę ir atsekamumą. Padidina sveikatos priežiūros logistikos greitį, sumažina duomenų neatitikimus, pagerina sveikatos produktų matomumą. Tikslas – įvesti daugiau sveikatos priežiūros logistikos skaidrumo.
  • Patientory“: Patientory pagalba, užtikrinanti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų medicininius duomenis. Vartotojai gali stebėti savo sveikatos profilį naudodami aplikaciją. Taip pat galima stebėti medicinos sąskaitas, vizitus pas gydytojus, draudimą ir skiepus. Tokios aplikacijos funkcionalumo išplėtimas ir tobulinimai yra beribiai. Tokią aplikaciją reikėtų kurti tik tais Native būdu.
  • Doc.AI: naudoja „Blockchain“ technologiją, kad medicinos įstaigos galėtų geriau suprasti medicinos duomenis ir tyrimus. Tai leidžia sukurti nuspėjamus medicinos modelius.
  • Medicalchain“: įsikūrusi JK, „Medicalchain“ kuria „Blockchain“ platformą, kuri leis saugoti sveikatos įrašus ir jais dalytis ligoninėse, medicinos laboratorijose, farmacijos kompanijose ir laboratorijose. Pacientai taip pat gali saugiai bendrauti su savo gydytojais ir dalytis informacija internete.
  • Coral Health“: sveikatos priežiūros „Blockchain“ paleidimas, naudojant „Blockchain“ technologiją, siekiant panaikinti prasto duomenų dalijimusi sveikatos priežiūros sektoriuje problemą. „Coral Health“ kuria platformą, kurioje asmenys gali dalytis savo pacientų duomenimis. Tikslas yra skatinti individualizuotą mediciną, sveikatos patarimus ir veiksmingus sveikatos tyrimus.
  • Blockpharma“: šis „Blockchain“ sveikatos priežiūros startuolis naudoja technologijas kovojant su netikrais vaistais. Tikslas yra pagerinti vaistų atsekamumą. Be to, sveikatos priežiūros tiekimo grandinės dalyviai gauna įspėjimus dėl netikrų vaistų aptikimo.

Šiandien egzistuojančių „Blockchain“ įmonių sąrašas yra didesnis nei čia pateiktas. Yra daug daugiau sveikatos priežiūros aplikacijų ir programų, skirtų naudoti. Nepaisant to, sveikatos apsaugos srityje yra tam tikrų kliūčių ir iššūkių „Blockchain“ ateičiai.

„Blockchain“ sveikatos ir medicinos srityje iššūkiai

Norint, kad „Blockchain“ technologija būtų plačiai paplitusi sveikatos priežiūros sektoriuje, reikės įveikti daug kliūčių. Pradedantiesiems technologija nėra optimalios brandos būsenos. Jai įgyvendinti reikalinga tinkama infrastruktūra, tarpusavio ryšiai ir gan didelės investicijos. Taigi yra didelių techninių kliūčių, kurios gali trukdyti jai patekti į sveikatos priežiūrą. „Blockchain“ aplinkoje nėra pagrindinio valdymo, todėl norint patikrinti duomenis, kurie yra įvedami į „Blockchain“, yra būtinas tarpusavyje sujungtų įrenginių tinklas, kurį sukurti yra gana brangu. Reikės piniginės paskatos, kad „Blockchain“ ir sveikatos priežiūra taptų masine realybe; galbūt sveikatos priežiūros kriptovaliuta.

Visuotinių standartų trūkumas trukdo sujungti „Blockchain“ ir sveikatos priežiūrą. Kad saugomi duomenys būtų standartizuoti žemėlapyje, reikės susiburti daugybei organizacijų. Tarpininkai sveikatos priežiūros sektoriuje taip pat turės sąveikauti. Norint, kad sveikatos priežiūros pramonė visiškai priimtų „Blockchain“ technologiją, reikės atlikti daug organizacinių pakeitimų.

Kita svarbi problema, kodėl medicinos įstaigos nesiryžta naudoti šios naujos technologijos, yra žinių stoka. Kadangi „Blockchain“ vis dar yra pradiniame etape, reikia daug nuveikti tiriant ir studijuojant technologiją. Tačiau tai susiję su medicinos organizacijų ir reguliavimo institucijų pareigomis, o ypač valstybių vadovais, parlamentarais. Jei į ministrus priimami žmonės valdyti be IT pasaulinių tendencijų, vargu ar kas gali pasikeisti. Nepaisant to, sveikatos priežiūros galimybės yra akivaizdžios. Atėjo laikas pokyčiams sveikatos priežiūros pramonėje.

„Blockchain“ ateitis sveikatos priežiūros srityje

Atsižvelgdami į tai, kad nemaža dalis medicininių klaidų kyla dėl netinkamai apdorotų duomenų, skaitytojai gali tikėtis, kad „Blockchain“ technologijos diegimo iššūkiai bus greitai įveikti. Yra daug didelių neefektyvumų, kuriuos galima pagerinti integruojant -efektyvumas, kuris gali kainuoti net gyvybes.

Ši technologija yra labai perspektyvi medicininių duomenų tvarkymo, pažeidimų prevencijos, sąveikos gerinimo, gydymo racionalizavimo, vaistų ir receptų sekimo bei tiekimo grandinių ir medicinos prietaisų stebėsenos požiūriu. Tačiau pradinis šios technologijos panaudojimas gali būti gana sudėtingas, todėl tikslinga susisiekti su specialistais, kad gautumėte ekspertų konsultaciją, kokia jums galėtų atrodyti „Blockchain“ ateitis sveikatos priežiūros srityje.

Ankstyvas supratimas apie sveikatos priežiūros „Blockchain“ naudojimą yra tikrai puiki idėja, nes jos ateitis atrodo gana perspektyvi. Tie, kurie sveikatos priežiūros srityje naudoja „Blockchain“ technologiją, yra sukurti labai sėkmingai. Netrukus matysime, kaip įmonės sparčiau kuria „Blockchain“ technologinius sprendimus.

Susisiekite su Mumis

Contact Us