ES Parama Verslo Plėtrai

PRIEMONĖ ĮMONĖMS „E - VERSLO MODELIS COVID - 19“ FINANSAVIMAS IR PARAMA

PRIEMONĖ ĮMONĖMS „E - KOMERCIJOS (E - VERSLO) MODELIS COVID - 19“ FINANSAVIMAS IR PARAMA (IT Sprendimai)

 „E – Komercijos (E – verslo) modelis COVID-19“ – tai labai gera priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios nori įsidiegti IT sprendimus procesams skaitmenizuoti bei gauti net iki 75 % siekiančia paramą.

Šios priemonės tikslas: prisidėti ir paremti labai mažas, mažas bei vidutines įmones norinčioms skaitmenizuoti savo verslą ir jį veiksmingiau vystyti internetinėje erdvėje; išlaikyti ar kurti darbo vietas; optimizuoti darbo kaštus.

Numatomas paramos dydis vienai įmonei: 35 000 – 50 000 €

Finansavimas: iki 75%

Remiamos veiklos:

 1. E – verslo modelių implementavimas bei diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninant optimizuoti,
 2. Labai mažų, mažų ir vidutinių juridinių asmenų (įmonių) (toliau – MVĮ) produktų elektroninę prekybą ir pristatymą:
  1. nuotolinių darbo vietų sprendimų kūrimas;
  2. e – pardavimų sandorių sudarymo sprendimų įgyvendinimas.

Galimos finansavimo sritys:

 • Programavimo paslaugų išlaidos, IT sprendimai
 • Programinės įrangos
 • Kompiuterinės įrangos

Pareiškėjai turi atitikti šiuos kriterijus:

 1. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ).
 2. Įmonė turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus ir jos vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 €.
 3. Įmonės, kurios nori pasinaudoti parama, turi užtikrinti, kad jų pajamų pokytis, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2021 m.), yra ne mažesnis negu 20 procentų arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma.

Trumpai tariant: Atrankos kriterijai – numatomas įmonės apyvartos augimas 2023 m. (20 proc). ir pajamų kritimas 30 proc. nurodytu laikotarpiu. 

PRIEMONĖ VERSLUI „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ FINANSAVIMAS IR PARAMA (Marketingas, SEO)

„Kūrybiniai čekiai COVID-19“ – naujas daugeliui, ko gero, žinomos priemonės „Dizainas LT“ atitikmuo.

Šios programos tikslas:

 1. Skatinti verslo inovatyvumą, skatinti įvairių verslo sektorių tarpusavio bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir vystyti didelę reikšmę turinčias inovacijas,
 2. Skatinti implementuojant išskirtinius dizaino ir rinkodaros (marketingo) sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.
 3. Suteikti galimybę įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar skatinti paslaugų patrauklumą vartotojams , o kartu ir paklausą bei juridinių asmenų produktyvumą.

Numatomas paramos vidutinis dydis vienai įmonei: iki 100 000 €.

Finansavimas: iki 90%.

Remiamos veiklos:

 1. originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) įdiegimo įsigijimas ir implementavimas;
 2. kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų įsigijimas.

Paramą ir finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios:

 1. Veikia ne trumpiau nei 1 metus;
 2. Vidutinės metinės pajamos yra ne mažesnės 50 000 € (2017 – 2019 m. laikotarpiu) už pagamintą produkciją/ paslaugas.

Šią paramą panaudoti galite:

 1. Prekės ir paslaugos dizaino sukūrimui;
 2. Įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo išlaidoms;
 3. Scenos meno kūrinių pristatymui ir atlikimui;
 4. Komunikacijos/marketingo paslaugų pirkimui. (Marketingui, SEO)
PRIEMONĖ VERSLUI „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ FINANSIVAS IR PARAMA
Kada bus ES Parama verslo plėtrai? Kokią informaciją bei dokumentus reikės pateikti? ES Paramos reikalavimai verslui.

Kada bus ES Parama verslo plėtrai?
Kokią informaciją bei dokumentus reikės pateikti?
ES Paramos reikalavimai verslui.

Tiek „E – verslo“, tiek „Kūrybinių čekių“ paraiškų rinkimas planuojamas vasario pabaigoje, kovo pradžioje. Tačiau nei vienai priemonei kol kas nėra projekto taisyklių. Tik svarstymų gairės.

TAČIAU, jums jau dabar reikėtų kreiptis į mus, kadangi reikia patikrinti šiuos jūsų atitikimo reikalavimus:

 1. Vidutinės pajamos turi būti ne mažiau kaip 50 000 € per trejus metus;
 2. Įmonė turi 50 % pajamų gauti iš savo suteiktų paslaugų arba pagamintos produkcijos;
 3. 30 proc. pajamų kritimas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų
 4. De minimis pagalbos išnaudojimas, užsakoma pažyma iš Konkurencijos tarybos;
 5. Supildoma SVV;
 6. Supildoma vienos įmonės deklaracija;
 7. Preliminariai pasiruošiama paraiška – kokia dabartinė įmonės veikla, kaip paveikė veiklą COVID 19, kas bus diegiama, ir kokia iš to nauda;
 8. Įmonė paraiškos teikimo dienai turi neturėti skolų VMI ir Sodrai;
 9. Susirenkami reikalingi paraiškai priedai – finansinės atskaitomybės dokumentai, komerciniai pasiūlymai.
 

Kas gali pasinaudoti ES Parama?

Trumpai tariant, produktas suprantamas kaip gaminys ir (arba) paslauga. Taigi ES paramą galės gauti paslaugas teikiančios įmonės .
 
Kas tikrai negalės, tai prekybininkai veikiantys tik kaip tarpininkai “perka-parduoda”, nebent prie perpardavimo veiklos dar ir teikia paslaugas, pvz.: montavimo, diegimo, priežiūros ir pan. Ir iš tų paslaugų surenka reikalaujamą pareiškėjui pajamų kiekį (vidutiniškai 50 tūkst. eurų per 3 metus). 

Tą galima ir reikės įrodyti per sąskaitas faktūras.Keli apibrėžimai, patikslinimai:
 • Gaminys suprantamas kaip pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas.
 • Sudėtinis gaminys – gaminys, susidedantis iš sudedamųjų dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl jį surenkant (daiktų rinkiniai, kompozicijos).
 • Paslauga – veiklos už atlygį, kurioje dalyvauja klientas (vartotojas), rezultatas, darantis poveikį klientui (vartotojui), jo nuosavybei arba palengvinantis produktų, įskaitant finansinį turtą, mainus.
 • Dizainas – inovacinė veikla, kuria siekiama suplanuoti ir suprojektuoti naujiems produktams bei verslo procesams skirtas procedūras, technines specifikacijas bei kitas su naudotojais susijusias ir techninio pobūdžio charakteristikas. Dizainas apima įvairias veiklos rūšis, skirtas naujai ar pakeistai prekių, paslaugų ar procesų (įskaitant pačios įmonės naudojamus verslo procesus) funkcijai, formai ar išvaizdai sukurti.
 • Rinkodaros inovacija – naujų ar iš esmės patobulintų rinkodaros metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produkcijos ar paslaugų patrauklumą ar plėtoti verslą naujose rinkose. 

Lauksime Jūsų susisiekiant su mumis ir mes jums padėsime ne tik gauti finansavimą, bet ir atlikti visus darbus bei įgyvendinti Jūsų idėjas.

Kas gali pasinaudoti ES Parama?

Susisiekite su Mumis

Contact Us