ES Parama Verslo Plėtrai

PRIEMONĖ ĮMONĖMS „E - VERSLO MODELIS COVID - 19“ FINANSAVIMAS IR PARAMA

ES PARAMA ENERGIJOS EFEKTYVUMO PRAMONEI

Kviečiame dalyvauti energijos efektyvumo didinimo programoje pramonės įmonėms!

Esame įsipareigoję skatinti tvarią pramonės plėtrą ir mažinti CO2 emisijas. Todėl pristatome jums galimybę gauti finansavimą energijos efektyvumo didinimui savo įmonėje.

Programos tikslas: Skatinti pramonės įmonių energijos vartojimo efektyvumą, įsigyjant naują technologinę įrangą bei atnaujinant esamas technologines sistemas.

Kas gali teikti paraišką?

 • Įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus.
 • Labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės pramonės įmonės (UAB, AB, MB, IĮ ir kt.).
 • Vidutinės ir mažos įmonės turi turėti bent 145 000 Eur, o didelės įmonės – bent 300 000 Eur metines pajamas iš pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus metus.
 • Pajamos iš gamybinės veiklos turi sudaryti bent 51% visų pajamų.
 • Įmonės, negavusios paramos tam tikroms pramonės iniciatyvoms.

Energijos audito reikalavimai:

 • Pateikite energijos vartojimo audito išvadas, atliktas pagal LR Energetikos ministro nustatytą metodiką.
 • Auditas neturi būti senesnis nei 1 metai.

Projekto reikalavimai:

 • Turite sumažinti CO2 emisijas bent 30%.
 • Tinkamos išlaidos apima naujos įrangos įsigijimą ir diegimą.

Finansavimo sąlygos:

 • Įvairios finansavimo proporcijos, priklausomai nuo įmonės dydžio ir regiono.
 • Paramos dydis: nuo 50 000 iki 1 200 000 Eur.
 • Bendras paramos fondas: 40 mln. Eur.
 • Maksimali projekto trukmė: 36 mėnesiai.

Paraiškos vertinimas:

 • Svarstomi kriterijai: CO2 emisijų sumažinimas, santykis tarp CO2 sumažinimo ir prašomo finansavimo, pirminio energijos kiekio sumažinimas.

Svarbus terminas:

 • Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 16 d.

Norėdami sužinoti daugiau apie šią programą ir jos teikiamas galimybes, susisiekite su mumis!

Nepraleiskite šios puikios progos modernizuoti savo įmonę ir prisidėti prie tvarios pramonės plėtros!

NETECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ ES PARAMA

Kviečiame dalyvauti netechnologinių inovacijų plėtros programoje!

Ši iniciatyva yra puiki galimybė Lietuvos regionų įmonėms, siekiančioms atnaujinti savo veiklos procesus ir prekinius ženklus. Programa yra orientuota į netechnologines inovacijas, įskaitant prekės ženklų kūrimą, įmonės proceso ir organizacines inovacijas, gaminių dizaino tobulinimą bei tvaraus ir eksportą skatinančio verslo modelio plėtrą.

Programos tikslas: Skatinti netechnologines inovacijas, finansuojant investicijas į įvairias veiklas, kurios padės jūsų įmonei išsiskirti rinkoje.

Kas gali teikti paraišką?

 • Labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, registruotos ne Vilniaus apskrityje ir veikiančios ne trumpiau kaip 24 mėnesius.
 • Įmonės, kurių pajamos iš savo pagamintos produkcijos ar paslaugų pardavimo sudaro bent 51% bendroje pajamų struktūroje per 2021 ir 2022 metus.
 • Įmonės, kurių metinės pajamos yra bent 75 000 Eur.

Tinkamos veiklos ir išlaidos:

 1. Organizacinių ir/ar procesų inovacijų diegimas.
 2. Paslaugų teikimo schemų ar gaminių dizaino sukūrimas ir diegimas.
 3. Prekės ženklo kūrimas ir registracija.
 4. Netiesioginės išlaidos, susijusios su minėtomis veiklomis.

Paramos sąlygos:

 • Įvairūs finansavimo dydžiai, priklausomai nuo veiklos tipo, su maksimalia parama iki 140 tūkst. Eur.
 • Bendras paramos fondas – 5 mln. Eur.
 • Įmonė gali teikti 1 paraišką.
 • De minimis valstybės pagalba taikoma tik tam tikroms veikloms.

Vertinimo kriterijai:

 • Proceso inovacijų ir dizainų (išskyrus prekės ženklus) skaičius.
 • Nuosavas indėlis viršijantis būtinąją normą.
 • Pareiškėjo eksporto augimas.

Svarbi informacija:

 • Projekto trukmė – iki 24 mėnesių.
 • Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario mėnesio.

Naudokitės šia unikalia galimybe atnaujinti savo įmonę ir padidinti jos konkurencingumą!

Sėkmės kuriant inovacijas, kurios ne tik padidins jūsų verslo efektyvumą, bet ir prisidės prie visos šalies ekonomikos augimo!

PRIEMONĖ VERSLUI „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ FINANSIVAS IR PARAMA
Kada bus ES Parama verslo plėtrai? Kokią informaciją bei dokumentus reikės pateikti? ES Paramos reikalavimai verslui.

ĮGŪDŽIAI MVĮ Parama darbuotojų mokymams

Kviečiame Mažas ir Vidutines Įmones (MVĮ) Teikti Paraiškas Darbuotojų Mokymams!

Ši unikali galimybė skirta MVĮ, siekiančioms ugdymo ir tobulėjimo kultūros savo darbo vietose. Programa finansuoja mokymus, kurie padeda darbuotojams prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių ekonomikos ir technologijų aplinkybių.

Programos tikslas: Skatinti darbuotojų kompetencijų tobulinimą atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir pramonės pertvarką.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Mažos ar vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus ir esančios nenuostolingos.
 • Įmonės, kurių 2021 ir 2022 metų pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro bent 51%.
 • Pajamos yra ne mažesnės nei 50 000 Eur mažoms ir 145 000 Eur vidutinėms įmonėms.

Tinkamos išlaidos:

 • Mokymo paslaugos.
 • Įmonės darbuotojų, vykdančių mokymus, darbo užmokestis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.
 • Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos dalyvaujantiems darbuotojams.
 • Netiesioginės išlaidos – 7%.

Mokymų temos:

 • Turi atitikti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų sritis, pvz., farmacija, medicina, IT, energetika, tvarumas, chemija, elektronika, inžinerija ir kt.

Paramos dydis ir finansavimo intensyvumas:

 • Iki 100 000 Eur vidutinėms ir iki 40 000 Eur mažoms įmonėms.
 • 70% finansavimas mažoms ir tam tikroms vidutinėms įmonėms, 60% – kitoms vidutinėms įmonėms ne Vilniaus apskrityje; 50% – įmonėms Vilniaus apskrityje.
 • Bendras kvietimo biudžetas – 7,5 mln. Eur.

Prioritetai:

 • Didžiausias procentas apmokamų darbuotojų.
 • Pramonės įmonėms.
 • Mokymų temos, atitinkančios MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ kryptį.
 • Specialiųjų poreikių darbuotojų mokymas.

Svarbus terminas:

 • Paraiškas reikia pateikti iki 2024 m. sausio mėnesio.

Kviečiame MVĮ aktyviai dalyvauti šioje programoje!

Tai puiki galimybė ne tik tobulinti savo darbuotojų kompetencijas, bet ir prisitaikyti prie naujų rinkos iššūkių, didinant savo įmonės konkurencingumą!

ES Parama Aplinkai Palankių Produktų ir Technologijų Kūrimui bei Diegimui

Kviečiame Teikti Paraiškas Į Aplinkai Palankių Produktų bei Technologijų Kūrimo ir Diegimo Programą!

Ši programa yra puiki galimybė įmonėms, norinčioms prisidėti prie tvarios ateities, kurdamos ir diegdamos aplinkai draugiškus produktus ir technologijas. Tai yra ne tik ekologinis, bet ir verslo tobulinimo žingsnis, padedantis sumažinti aplinkos poveikį.

Programos tikslas: Skatinti aplinkai palankių produktų ir technologijų kūrimą ir diegimą, siekiant mažinti gamtos išteklių švaistymą, atliekų kiekį ir neigiamą poveikį aplinkai.

Kas gali teikti paraišką?

 • Labai mažos, mažos ar vidutinės nepramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus.
 • Įmonės, kurių 2023 m. pardavimo pajamos iš nepramonės veiklos yra ne mažesnės nei 25 000 Eur.
 • Įmonės, turinčios patirties MTEP veiklose ar bendrus projektus su mokslo ir studijų institucijomis.

Tinkamos išlaidos:

 • Darbo užmokestis.
 • Pridėtinės išlaidos iki 29% (medžiagos, paslaugos, įranga ir kt.).

Paramos sąlygos:

 • Paramos intensyvumas iki 80%.
 • Paramos dydis vienam projektui – iki 50 000 Eur.
 • Bendra paramos suma – 573 000 Eur.
 • Maksimali projekto trukmė – iki 12 mėnesių.

Projekto prioritetai:

 • Aplinkai palankesnių savybių produktų kūrimas.
 • Produkto naujumo lygis.
 • Didesnė privačių investicijų dalis.

Svarbus terminas:

 • Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2024 m. kovo mėnesį.

Kviečiame įmones, norinčias prisidėti prie švarios ir tvarios aplinkos, aktyviai dalyvauti šioje programoje!

Mūsų bendras tikslas – kurti aplinkai palankias inovacijas, kurios ne tik sumažina ekologinį pėdsaką, bet ir atveria naujas galimybes verslui!

Kas gali pasinaudoti ES Parama?

Susisiekite su Mumis

Contact Us